podsećam igrače da je dozvoljeno imati po jedan nalog na bilo kojem od ova tri servera istovremeno. igranje na više servera u jednoj zemlji nije multi-nalog (multiaccount).

takođe nije moguće prenositi sela, sirovine ili vojsku sa jednog servera na drugi. jedino moguće je prenošenje kupljenog zlata kako je to objašnjeno u uputstvu ovde.