Име у игри: ЗАБЈЕЛО
Број становника: 41
Кординате села: 83|86
Кординате жељеног савеза: Није Битно..
Претходни савез: Нисам имао.
Искуство: Средње