1. Савез BIA-SRB3 прима нове чланове
2. са +/- координата,
3. осим координата потребно је да имате становника колико просечно има савез.
4. А што се тиче дипломатије савеза:

Чланови BIA-SRB Аlly су:
BIA-SRB1
BIA-SRB2
BIA-SRB3
BIA-SRB5
BIA KOM

Посебна сарадња са:
Dve Kule
UskociO
Uskoci•D
UskociPI

И у рату са свим DT-ASSN савезима.