Koji faktori utiču na spuštanje lojalnosti?
  1. narod
  2. velika slavlja
  3. razlika u populaciji
  4. slučajni faktor


1. Narod

Kako je objašnjeno i u uputstvu, administratori različitih naroda imaju različit učinak prilikom spuštanja lojalnosti. Za rimske senatore, učinak je između 20% i 30%, a za galske starešine i tevtonske poglavice između 20% i 25%. Ovaj broj je polazna osnova za računanje učinka na osnovu ostalih faktora.


2. Veliko slavlje

Ako napadač ogranizuje veliko slavlje za vreme napada, samo administratori poslati iz sela u kojem se slavlje održava dobijaju bonus od 5%.

Ako branilac organizuje veliko slavlje, učinak administratora se smanjuje za 5%. To slavlje mora da bude organizovano u selu koje je napadnuto, slavlja u ostalim selima tog igrača nemaju nikakav uticaj.


3. Populacija

Razlika u populaciji utiče na moralni bonus i to samo u situaciji kada napadač ima veću populaciju nego branilac (jači igrač napada slabijeg). Gleda se populacija celog naloga, a ne pojedinih sela. Što je razlika u populaciji veća, to administratori imaju manji učinak. Tačna formula mi nije poznata, ali maksimalni bonus je 50%, i to ako napadač ima 7,5 puta veću populaciju.


4. Slučajni faktor

Za Gale i Tevtonce, ovaj faktor je +/- 2,5%, a za Rimljane +/- 5%. Nije mi poznato kako se određuje, moguće je da je potpuno slučajan (random) broj iz ovog opsega koji se odabere u trenutku napada.


Написао: Perica