Измене и исправке:
  • Главни зидар више не може да гради у селу са светским чудом.
  • Било је могуће градити 2 степена светског чуда у исто време. Исправљено са горе наведеном изменом.