A šta biva sa naseljenicima ako je zadato izbjegavanje napada?
Da li i oni "bježe" kao i vojska & heroj?