Na vrhu brda na donjoj slici nedostaje kuća
Pored jezera na donjoj slici je jedno drvo a na gornjoj dva
Tik iznad čaše tevtonca je crna tačka, na donjoj slici toga nema
Linija pada pčele (ose) na...